ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและภาพประกอบ จากเว็บไซต์ เทศบาลนครหาดใหญ่
http://www.hatyaicity.go.th/

Travel guide

วัดมหัตตมังคลาราม

วัดมหัตตมังคลาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดหาดใหญ่ใน” ตั้งอยู่ บริเวณด้านหลังตลาดหาดใหญ่ใน ริมคลองอู่ตะเภา แต่ภายในวัดยังคง ร่มรื่น เงียบสงบ จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญเป็นจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้พระนอนขนาดใหญ่ “พระพุทธมหัตตมงคล” มีความยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร และกว้าง 10 เมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก